شاخه , پول ,قیمت ,پرداخت ,سایز ,ردیف ,قیمت دیروز ,دیروز نحوه ,نحوه پرداخت ,امروز قیمت ,قیمت امروز

 

فروش میلگرد از درب کارخانجات

میلگرد بدرسیرجان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 16050 - پول پیش
2 10 شاخه a2 15250 - پول پیش
3 12 شاخه a2 15150 - پول پیش
4 14-16 شاخه a2 15050  -  پول پیش
5 20 شاخه a3 15050  - پول پیش
6 22 شاخه a3 15050  - پول پیش
7 32-25 شاخه a3 15050  -  پول پیش

 

میلگردقزوین

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15350 1460 پول پیش
2 10 شاخه a3 14650 -1550 پول پیش
3 12 شاخه a3 14650  -  پول پیش
4 14و16 شاخه a3 14660 -  پول پیش

 

میلگرد  ابهر{زنجان}

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10-12 شاخه a3 14600 1460 پول پیش
2 14-25 شاخه a3 14800  -  پول پیش

 

میلگرد  پرشین

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15650 1460 پول پیش
2 12 شاخه a3 15400 1550 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15050 -1550 پول پیش
4 32 شاخه a3 15500  -  پول پیش

 

میلگرد حسن رود{گیلان}

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15350 1460 پول پیش
2 10 شاخه a2 14950 1550 پول پیش
3 12 شاخه a2 14850 -1550 پول پیش
4 14-16 شاخه a2 14850  -  پول پیش
5 18 شاخه a2 14800  -  پول پیش
6 20 شاخه a2 14800  -  پول پیش

میلگرد کویرکاشان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 - - پول پیش
2 10 شاخه a3 - - پول پیش
3 12 شاخه a3 -  -  پول پیش
4 14 شاخه a3 15600 - پول پیش
5 16 شاخه a3 15600 - پول پیش
6 18 شاخه a3 15500  -  پول پیش
7 20 شاخه a3 15500  -  پول پیش
8 22 شاخه a3 15500  -  پول پیش
9 25 شاخه a3 15500  -  پول پیش
10 28 شاخه a3 15500  -  پول پیش
11 32 شاخه a3 15400  -  پول پیش
12 36 شاخه a3 15400  -  پول پیش
13 40 شاخه a3 15500  -  پول پیش

میلگرداهواز

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 32 شاخه a3 15000 - پول پیش

 

منبع اصلی مطلب : خبرهای بازار آهن
برچسب ها : شاخه , پول ,قیمت ,پرداخت ,سایز ,ردیف ,قیمت دیروز ,دیروز نحوه ,نحوه پرداخت ,امروز قیمت ,قیمت امروز
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : قیمت میلگردبدرسیرجان.قزوین.ابهر.پرشین.اهواز.حسن رود.کویرکاشان