شاخه ,قیمت , پول ,پرداخت ,ردیف ,نحوه ,قیمت دیروز ,دیروز نحوه ,نحوه پرداخت ,امروز قیمت ,قیمت امروز

 

 

 

میلگرد شاهین بناب

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15500 1600 پول پیش
2 10 شاخه a2 15400 1590 پول پیش
3 12الی 32 شاخه a3 15050 -1550 پول پیش

 

ظفر بناب

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15650 18750 پول پیش
2 10 شاخه a3 15500 18750 پول پیش
3 12 شاخه a3 15200 - پول پیش
4 14 شاخه a3 15200  -  پول پیش
5 16 شاخه a3 15200  -  پول پیش
6 18-22 شاخه a3 15200  -  پول پیش
7 28 شاخه a3 15200  -  پول پیش

 

میلگردکاوه تبریز

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15450 1550 پول پیش
2 10 شاخه a2 15300 1550 پول پیش
3 12الی32 شاخه a3 14950 -1555 پول پیش

 

میلگرد آذر امین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15400 1650 پول پیش
2 10 شاخه a2 15250 1550 پول پیش
3 12الی28 شاخه a3 14900 -1530 پول پیش
4 32 شاخه a3 -  -  پول پیش
منبع اصلی مطلب : خبرهای بازار آهن
برچسب ها : شاخه ,قیمت , پول ,پرداخت ,ردیف ,نحوه ,قیمت دیروز ,دیروز نحوه ,نحوه پرداخت ,امروز قیمت ,قیمت امروز
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : قیمت میلگردشاهین بناب .کاوه تبریز .ظفر بناب .آذر فولاد امین